Over mij

Mijn naam is Alisia Looijmans en ik ben geboren en getogen in Oss, een klein stadje in Nederland. Ik ben een jonge en creatieve geest die gedurfdheid en gezond verstand combineert. Ik hou erg van experimenteren en iets nieuws creëren.

 

Toen ik begon met fotografie, was ik helemaal niet ruimdenkend. Het enige waar ik van hield was de natuur fotograferen. Ik wilde niets weten van andere richtingen.  

 

Daarna startte ik mijn opleiding op het Koning Willem 1 College, waar ik ben afgestudeerd als fotograaf. In het eerste jaar vond ik de opdrachten die ik kreeg helemaal niet leuk of interessant. Ik wilde gewoon meer leren over het fotograferen van de natuur. Maar uiteindelijk draaide ik bij en stond ik meer open voor nieuwe dingen. Dit was het moment dat ik me realiseerde dat ik natuur fotograferen toch niet zo leuk vond als ik dacht. Ik vond mijn passie in het werken met mensen en hen fotograferen. 

 

Tijdens mijn opleiding kwam ik erachter dat ik erg van conceptuele fotografie hield en het maken daarvan. Ik gebruik veel van mijn vrije tijd voor het doen van research en nieuwe inspiratie zoeken. Ik hou ervan om te zien hoe andere kunstenaars en fotografen te werk gaan. Er zijn veel fotografen waar ik naar op kijk, waardoor ik weet dat ik nooit foto's zal aanleveren waar ik zelf niet achter sta. Ik ga voor perfectie, daarom is het ook erg belangrijk voor me dat ik mijn klant leer kennen en dat ik echt weet wat de klant wil. De inbreng en mening van de klant zijn erg belangrijk voor me. 

 

Aangezien ik ook een passie heb gevonden in naaktfotografie, vind ik het belangrijk dat mijn model zich op zijn / haar gemak voelt. Je stelt je immers erg kwetsbaar op als model. Met dit in gedachte ben ik zelf model gaan staan, zodat ik weet hoe het voelt om jezelf zo kwetsbaar op te stellen. 


My name is Alisia Looijmans and I was born and raised in Oss, a small town in the southern region of the Netherlands. I am a young and creative mind that combines boldness and common sense. I like to experiment in order to create something new.

 

When I started photography, I was purely focussed on Nature Photography. I didn’t have much interest in other aspects of photography.

 

After that I began my education at the Koning Willem 1 College, where I went on to graduate as a photographer. During my first year, I wasn’t fond of the assignments I received and struggled in finding an interest. I just wanted to further my talents as a Nature Photographer. However, I eventually came to realization that in order to broaden my horizons, I needed to step out of my comfort zone and away from the safe waters I had come to know. After this, the situation turned around and I became more open to trying and experimenting with new things. This was the moment I realized that I didn't like nature photography as much as I had initially thought. I found my passion in working with people and photographing them.

 

During my education, I discovered a love for conceptual photography, both in viewing and creating. I spend a lot of my free time researching and looking for new inspiration. I love to see the process of others artists and photographers, and find inspiration in seeing how they complete their work. There are a lot of photographers I study, and by doing so, I know that I will never supply photos that I do not support. I strive for perfection, which is why it’s very important to me that I get to know my clients and that I really know what my clients are after. The input and opinions of the clients are very important to me, in order to create a final product that both the client and myself are completely happy with.

 

As I have also found a passion in nude photography, I think it is important that my models feel at ease. After all, you may feel vulnerable as a nude model. With this in mind, I took part in a nude photo shoot, so that I could experience for myself what it feels like to show vulnerability.