Een mooie kans voor ons als fotografiestudenten om ons te ontwikkelen op het gebied van fotografie vanuit de emotie. Voor de muziekgroep Nieuwe Registers kregen wij de vraag om ons echt te focussen op de muziekstukken die zij speelden, waarvan twee stukken nieuw gecomponeerd waren.

Een van deze stukken was gecomponeerd door Rick van Veldhuizen, een jonge nieuwe componist die de uitdaging aannam. De combinatie cello, orgel en piano komt namelijk niet vaak voor. Op dit stuk 'Cōnflārī' is dan ook mijn beeld 'Modern Confusion' gebaseerd. Het was een prachtig stuk, maar het zorgde ook voor een verwarde emotie omdat het zo modern was. Ikzelf vond het namelijk erg apart dat 'oude' en klassieke instrumenten werden gebruikt bij deze muziek. Het was dan ook voor mij een emotionele rollercoaster.

Ook speelden zij stukken van bekende componisten, waarvan Manuel de Falla er een van was. Dit muziekstuk gaf bij mij erg veel vreugde en ik voelde me echt gelukkig, mede doordat dit stuk mij herinnerde aan een kermis. Ik ging weer terug naar mijn kindertijd waarin mijn ouders mij meenamen naar alle kermissen die je je maar kan bedenken. Hierdoor ben ik die sfeer doorgaan zetten in mijn beeld 'The Red Balloon'. De rode ballonnen kwamen voor mij over als hét object van die kermissen waar ik vroeger veel was. En omdat dat toch een hele tijd geleden is, heb ik ook gekozen voor een oude manier van Photoshop, het daadwerkelijk knippen en plakken. Door de manipulatie wil ik de lagen visueel maken die hoorbaar zijn in de muziek.

Een mooie emotionele opdracht waar mijn gevoelens tastbaar werden in beelden.

 

 

Op de Dutch Design Week 2019 heb ik ook met de onderstaande beelden geëxposeerd, welke aansloten bij het thema 'Social Design'. 

 

Modern Confusion

The red balloon

A great opportunity for us as photography students to develop in the field of photography by pulling from our own emotions. At the request of the music group Nieuwe Registers, we were asked to really focus on the pieces of music they played, of which two pieces were newly composed, especially for this performance.

 

One of these pieces was composed by Rick van Veldhuizen, a young new composer who accepted the challenge; using the combination of cello, organ and piano, which is not very common in the music of today. My photographic piece titled, 'Modern Confusion', is based on the musical piece 'Cōnflārī'. While it was a beautiful piece, it also elicited a feeling of confusion because it was so contemporary. I personally found it very special that 'old' and classical instruments were used for this music. Therefore, it became an emotional rollercoaster for me.

 

They also played pieces by famous composers, of which Manuel de Falla was one. This piece of music gave me a lot of joy and instilled a great happiness, partly because this piece reminded me of a carnival. I was brought back to my childhood, to when my parents took me to all the funfairs you can imagine. Because of this I decided to recreate that atmosphere in my piece titled 'The Red Balloon'. The idea to use red balloons came to me as balloons were often prominently on display at these fairs, where I frequently spend my time as a child; and because that was a long time ago, I opted for an older way of photoshopping, one of actually cutting and pasting. By using this method, I was able to visualize the different layers that are audible in the music.

 

A beautiful and touching assignment, where my feelings became tangible through images.

 

During the 2019 Dutch Design Week, I also exhibited the images above, which were in line with the theme 'Social Design'.